logo

Aktualności

18 październik 2016

Dobry Czas na Biznes

Już 10 października 2016 r. rusza I nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu można otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy !!!


6 czerwiec 2016

Siła kompetencji

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Siła kompetencji”. Okres realizacji: 01 maj 2016 – 30 kwiecień 2018 INFORMACJE O PROJEKCIE: Okres realizacji: 01 maj 2016 – 30 kwiecień 2018 Celem Projektu jest optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy (do IV.2018 r.) u 135 osób z woj. małopolskiego które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chcą odejść z rolnictwa.
[więcej]


6 czerwiec 2016

Projekt „NOWE SZANSE - NOWY START”

Projekt „NOWE SZANSE - NOWY START” jest realizowany przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce i Firmę Szkoleniową MAESTRA. CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 150 osób młodych biernych zawodowo, w tym 99 kobiet i 51 mężczyzn, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących Województwo Małopolskie, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
[więcej]


5 grudzień 2014

szkolenie fotowoltaiczne

MASZ 18 – 25 LAT NIE UCZYSZ SIĘ I NIE PRACUJESZ NIE MASZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KRAKOWIE OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNY KURS: INSTALACJI URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH (SOLARY) JEDNOSTKA DZIAŁA W RAMACH UTRZYMANIA REZULTATÓW PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY” SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO UL.
[więcej]


13 styczeń 2014

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

poziom A1 – B2 Szkolenia prowadzone są w ramach projektu pt.: „Angielski w Małopolsce” nr WND-POKL.09.06.02-12-282/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
[więcej]


9 październik 2013

BEZROBOCIE? TO NIE DLA MNIE!

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa absolwentów do 27 roku życia pozostających bez zatrudnienia, z powiatów: krakowskiego, wielickiego i proszowickiego. Podczas realizacji projektu Uczestnicy będą mogli nabyć nowe kwalifikacje poprzez system różnorodnych szkoleń, praktyk, doradztwa w zakresie rozwoju własnej ścieżki zawodowej oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli określić mocne strony Uczestników, umocnić wiarę w siebie i we własne możliwości, przełamać poczucie zagubienia oraz przygotować do podjęcia pracy zawodowej.
[więcej]


4 wrzesień 2013

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie przygotowującym do zawodu Pracownika Utrzymania Czystości

„Małopolski Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla osób niepełnosprawnych” Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie przygotowującym do zawodu Pracownika Utrzymania Czystości Oferujemy:  DORADZTWO ZAWODOWE  5-DNIOWE SZKOLENIE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE  4-MIESIĘCZNY STAŻ NA STANOWISKU „PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI” W projekcie mogą wziąć udział WYŁĄCZNIE NIEPRACUJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: • mieszkańcy woj.
[więcej][1] [2] [3] [4] [5] [6]